Program szkoleń do edukacji obywatelskiej w zakresie tożsamości historycznej/kulturowej

Tworzenie materiałów filmowych

W edukacji społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim młodzieży, niezwykle istotną rolę odgrywa proces kształtowania tożsamości historycznej i kulturowej. W tym kontekście szczególną funkcję pełni pamięć międzypokoleniowa. Najbardziej efektywnym instrumentem, za pomocą którego można współcześnie docierać z przekazem na temat tożsamości do reprezentantów młodego pokolenia, są różne formy filmowej ekspresji.
Zdecydowana większość młodych ludzi posługuje się dzisiaj narzędziami multimedialnymi jako podstawowym środkiem wyrazu oraz komunikacji. Jednak pomimo niezwykle dynamicznego rozwoju nowych technologii, a także niemal powszechnej ich dostępności, nadal niewiele osób ma świadomość możliwości wykorzystania ogromnego potencjału narzędzi multimedialnych w procesie edukacji obywatelskiej w zakresie historycznym i kulturowym. Chodzi przede wszystkim o zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi multimedialnych, przede wszystkim w wymiarze świadomego budowania przekazu adresowanego do młodych ludzi.