Polska Jerozolima

Film powstawał w latach 2019–2020, a jego twórcy starali się towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom i sytuacjom rozgrywającym się w Polskiej Jerozolimie, takim jak Wielkanocne Misteria, które gromadzą setki tysięcy pielgrzymów. Realizatorom filmu udało się także pokazać – dzięki współczesnym zdjęciom z Jerozolimy, archiwaliom oraz korespondującymi z nimi malarskimi kadrami z Polskiej Jerozolimy (Kalwarii Zebrzydowskiej) – jak wiele łączy te miejsca w przestrzeni wpisanej w krajobraz historii, ale przede wszystkim w wymiarze duchowego i kulturowego dziedzictwa.

Biografia głównego bohatera – Mikołaja Zebrzydowskiego – bogata jest w niezwykłe zwroty akcji, którym towarzyszą często przełomowe decyzje. Zebrzydowski to człowiek z krwi i kości, kochający mąż, zaangażowany polityk i żołnierz. Pozostawił po sobie wiele dzieł, które do dzisiaj przynoszą owoce (w Krakowie, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Lanckoronie). Kalwaria Zebrzydowska ze skłaniającymi ku medytacji i modlitwie dróżkami, jest najważniejszym z nich.

Narracja filmu „Polska Jerozolima” to pasjonująca podróż przez XVII-wieczną historię Polski aż po współczesne obrazy i losy pielgrzymów i kontynuatorów dzieł fundatora Polskiej Jerozolimy Mikołaja Zebrzydowskiego. Takim wielkim Kalwaryjskim Pielgrzymem jest sam św. Jana Paweł II, który w roku 2020 (stulecie urodzin) został zgodnie z watykańskim dekretem Patronem Kalwarii Zebrzydowskiej.

Współczesna Polska Jerozolima nadal żyje duchowymi i kulturowymi dziełami. Każdego roku przybywają tu 2 miliony pielgrzymów i turystów z całego świata. Realizatorom udało się pokazać fenomen historyczny i duchowy tego niezwykłego miejsca, położonego 30 km od Krakowa i wpisanego w 1999 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Materiały do pobrania:

» Informacje o filmie