1. Edukacja obywatelska oraz tożsamość kulturowa i historyczna

Społeczeństwo Obywatelskie
jest formą aktywności oraz kompetencji do samorealizowania się społeczeństwa oraz definiowania przez nie i osiągania wyznaczonych celów. To zespół idei oraz struktur prawnych, które się samoorganizują w przestrzeni społecznej.

Społeczeństwo Obywatelskie rozwija swoje aktywności w przestrzeni tzw. III sektora. Działają w nim organizacje pozarządowe, uznawane za najlepsze podłoże rozwoju współczesnej demokracji.  Są one nie tylko wzmocnieniem i urzeczywistnieniem prawa obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym, ale również umożliwiają właściwe wypełnianie ról społecznych oraz samorealizację we wszystkich sferach życia.

Podstawowe obszary uczestniczenia w życiu obywatelskim:

  • udział w życiu publicznym – w tym korzystanie z prawa wyborczego (biernego i czynnego), przynależność do partii politycznych i działalność w nich oraz sprawowanie funkcji publicznych;
  • aktywności społeczne w różnych formach – od sporadycznego podejmowania pracy społecznej na rzecz innych (swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi lub miasta) po bardziej sformalizowane działania w organizacjach pozarządowych (zrzeszeniach, fundacjach, stowarzyszeniach).

 

Materiały do pobrania:

» Program szkoleń (PDF)