3. Jak zebrać archiwalia do filmu oraz czym jest okres przygotowawczy do produkcji filmowej

MATERIAŁY ARCHIWALNE
Istniejący zapis dokumentalny, możliwy do wykorzystania jako część nowego projektu lub wszelkiego rodzaju inspiracja; to materiał zdjęciowy o charakterze dokumentalnym nakręcony w przeszłości znajdujący się w zbiorach archiwum filmowego.

Z pojęciem materiału archiwalnego łączą się następujące terminy:

  • wstawka montażowa o charakterze dokumentalnym. Jest to na przykład umieszczenie fragmentów archiwalnych kronik filmowych w celu uwierzytelnienia realności fikcyjnego świata przedstawionego.
  • zapis dokumentalny (ang. film recording, documentary recording, documentary record), czyli filmowa rejestracja autentycznych zdarzeń dziejących się przed kamerą,
wydarzeń historycznych, potoku codziennego życia, zapis eksperymentu naukowego, także scenki filmowe z albumu rodzinnego, home video etc.
  • archiwalne zdjęcia (ang. library pictures) materiały filmowe najczęściej o charakterze dokumentalnym gromadzone i przechowywane z myślą o ich późniejszym wykorzystaniu dla potrzeb filmu.

Materiały do pobrania:

» Program szkoleń (PDF)