2. Jak napisać scenariusz

Co to jest i czym jest scenariusz
Scenariusz jest podstawą – szkieletem każdego dzieła filmowego, przedstawienia czy inscenizacji. Zawiera informacje o bohaterach, kwestie wypowiadane przez aktorów oraz wskazówki dotyczące miejsc, scenografii i szczegółowe elementy umożliwiające realizację pomysłu autora.
Scenarzysta musi znać określone zasady dotyczące pisania i właściwego formatowania tekstu, ale przede wszystkim musi mieć pomysł na dobrą historię.

Scenariusz filmowy jest narzędziem pracy wielu osób z ekipy filmowej, na jego podstawie wylicza się budżet filmu, opracowuje harmonogram, buduje scenografię… Dlatego jego prawidłowy zapis jest kluczowy dla powodzenia całej produkcji. Należy zatem przestrzegać stałych zasad formatowania scenariusza tak, żeby wszyscy zaangażowani w realizację filmu mogli efektywnie pracować. Jedna strona właściwie sformatowanego scenariusza odpowiada jednej minucie filmu.

Film to opowieść. Opowieść to zapis zmian, jakie przechodzi bohater, aby na końcu okazało się, że choć wciąż jest tym samym człowiekiem, to jednak jest już jakby kimś innym. Od punktu wyjścia do punktu dojścia dzieją się procesy, które poddają go różnym próbom, ale to właśnie dzięki nim toczy się fascynująca historia.

Forma i budowa scenariusza
Pisanie scenariusza musi odbywać się w pewnych ramach przeznaczonych dla tego typu formy literackiej. Najważniejszą rzeczą jest zachowanie odpowiedniego, prostego i zwięzłego języka, umożliwiającego szybkie i dosadne przekazywanie treści. Ma być on bowiem pewnym skrótem myślowym, planem działania.
Scenariusz filmowy musi być łatwy w rozumieniu i prosty w przekazie. Jest to intuicyjny dokument, który ma nakreślić prawidłowy odbiór sytuacji na planie. Reszta należy już do aktorów i reżysera. Choć scenariusz do filmu jest wykorzystywany w produkcjach telewizyjnych, coraz częściej również i filmy zamieszczone na portalach multimedialnych, takich jak YouTube, są oparte na przemyślanym planie.

Materiały do pobrania:

» Program szkoleń (PDF)